FLOWY•

Aktuálne podujatie:

PRESENTATION HACKING

27. september (streda) 2017 • od 9.00 do 13.00 hod. • vstupenka 55 € s DPH

FLOWY-Firemne-skolenia-Manazerske-skolenia-Soft-Skills-Teambuilding-Firemne-prednasky-otvorene-kurzy.jpg

Vitajte vo svete FLOWY

Od roku 2008 prinášame prinášame firmám, manažérom a podnikateľom moderný pohľad na firemné soft skills školenia, zážitkové workshopy, teambuildingové programy, otvorené školenia pre verejnosť a programy individuálneho rozvoja.

Viac ako 5 000 účastníkov z radov vrcholových a stredných manažérov, zamestnancov, podnikateľov, freelancerov a predstaviteľov neziskového sektora hodnotí svoju spokojnosť dlhodobým ratingom spokojnosti 96,4%. 

 
FLOWY-Moderny-pohlad-na-firemne-skolenia-a-rozvoj-manazerov.png
 

Predstavujeme:

Smart Words

Zažite skutočnú zmenu kvality vašej osobnej, manažérskej a tímovej komunikácie. Firemné školenie efektívnej komunikácie SMART WORDS prináša najmodernejšie poznatky, konkrétne postupy a praktické cvičenia, zamerané na spoznanie princípu vzniku komunikačného šumu a predchádzanie komunikačným konfliktom, spoznanie jednoduchých a účinných pravidiel a zásad efektívnej, priateľskej a na riešenie orientovanej komunikácie, techniky prijímania a dávania spätnej väzby, metódy aktívneho počúvania, ako aj postupy pre riešenie už vzniknutých komunikačných konfliktov a nedorozumení.

FLOWY-Smart-Words-Efektivna-manazerska-komunikacia-timova-komunikacia-firemne-skolenie-kurz.jpg